การคำนวน เฟือง ตรง และ เฟืองเเฉียง   หน่วยเป็น มม.

เฟือง  คือ ชิ้นส่วนถ่ายทอดกำลัง  ที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ และ ทิศทางในการหมุน

 M= Module เฟือง คือ

 P=  ระยะ piich คือ ระยะห่างระหว่างฟันต่อฟันโดยวัดตามแนวเส้นรอบวงพิช

 Z= จำนวนฟัน เฟือง

 d= เส้นผ่านศูนย์กลาง (เส้นผ่านศูนย์พิต)

 da=เส้นผ่านศุนย์กลาง ยอดฟัน

 df=เส้นผ่านศุนย์กลาง โคนฟัน

 h= ความสูงฟัน

 c= ระยะห่างเฟือง

 Pi= ค่า พาย (22/7)


สูตรในการคำนวณ

 

           M= P/ pi      =  d/z          = da/z+2 

            p= pi*m     = pi*d/z      = pi*da/z+2

           Z= d/m       = pi*d/p      =da-2*m/m

           d= m.z       =p*z/pi         =da-2*m

ความเป็นมาของเฟือง

           ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ก้าวหน้าไปมาก ทำให้วงการอุตสาหกรรมต่างๆเจริญรุดหน้าไปมากขึ้นทุกที จะเห็นได้ว่าการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ก็ได้อาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัย จนถึงขั้นผลิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ และควบคุมการผลิตด้วยสมองกล สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่เกือบทุกๆครอบครัวจะมีคือพวกของเล่นเด็ก ซึ่งถ้าเรามองเฉพาะตัวสินค้าแล้วก็จะเห็นมีมากมายหลายชนิด มีชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆ คือของเล่นที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจำลองจากของจริง เช่น รถ เครื่องบิน เรือ และหุ่นต่างๆ เครื่องเล่นเหล่านี้เคลื่อนไหวได้อย่างไร อะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว

           ปัญหานี้หลายท่านก็คงจะตอบได้ว่า เพราะแบตเตอร์รี่ เพราะมอเตอร์ เพราะสปริง หรือต้นกำลังอื่นๆ ที่จะไปทำให้เกิดการขับเคลื่อนได้ แต่มีชิ้นส่วนที่สำคัญชนิดหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ ก็คือ "เฟือง" ซึ่งเป็นตัวช่วยส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนจากต้นกำลังต่างๆ อันที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้

          หลักการของเฟืองเป็นอย่างไร

การถ่ายทอดการหมุนจากต้นกำลังนั้น ทำได้หลายวิธี เช่น ด้วยการใช้สายพาน โซ่ ล้อความฝืด เป็นต้น ล้อความฝืดก็คือ ล้อสองล้อที่ถูกกดให้ติดกัน เมื่อล้อหนึ่งหมุน หรือเป็นล้อขับก็จะทำให้อีกล้อหนึ่งหมุนตาม เพราะผิวหน้าของล้อทั้งสองเกิดความฝืด เนื่องจากการสัมผัส แต่ถ้าหากมีภาระมากๆ เช่น มีการส่งกำลังสูงๆ จะทำให้เกิดการลื่นไถล การส่งกำลังจึงไม่แม่นยำ เพื่อที่จะแก้ไขข้อเสียเหล่านี้จึงได้มีการนำเอาฟันเฟืองมาติดไว้ที่ผิวของล้อโดยรอบล้อ จึงมีลักษณะเป็นล้อฟันเฟือง ซึ่งต่อๆมาเราจึงเรียกว่า "เฟือง" ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สามารถส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนได้แม่นยำเที่ยงตรง และไม่มีการลื่นไถล ดังรูปที่ 1.


 
Online:  5
Visits:  2,990,399
Today:  795
PageView/Month:  36,104