ประเภทสินค้า

 

         

 

 

บทความทางวิชาการ

  -ปัญหาต่างๆ และ วิธีการแก้ไขที่เกิดจากการใช้งานของ MACH3

 - หลักการและลำดับในกระบวนการตัดพลาลม่า

  -ปัญหาในการตัดพลาสม่า และ วิธีการแก้ไข 

 

     - วิธีการค่า Step per mm.ของ Ball screw,สายพาน และ เฟืองสะพาน

    - การคำนวณเฟือง

    - ข้อมูลสายพาน Timming Bell     XXL   XL     L   H   XH 

       T2.5    T 5   T 10    3M    5M    8M    14M 

   -ชนิดและข้อมูลของ พูลเลย์   XXl   XL    L    H   XH   T2.5  T5   T10     3M   5 M    8M    14 M 

                                                                                                           

แบบเครื่อง CNC (Pdf. file)

  -การสร้างเครื่องและแบบเครื่อง Mini CNC เอนกประสงค์  Click link

    ที่รูปภาพ

 

       

  -การสร้างเครื่องและแบบเครื่องตัดพลาสม่า 150x150 x85 ชม. Click  link

   ที่รูปภาพ

 

 

  -การสร้างเครื่องและแบบเครื่องตัดพลาสม่า 150x300x85 ซม. Click Link ที่รูปภาพ

       

เครื่องตัดพลาสม่า ผลิตโดยทีมงาน CNCtak เพื่อบริการกับโรงงานอุตสาหกรรม ในราคา ต่ำและอุปกรณ์ครบถ้วน

   ประกอบด้วย 

1. โต๊ะตัดพลาสม่า ขนาด กว้าง150 ชม. ยาว 300 ชม.

     สูง 80 ชม.

2. THC , Ohmic sensor  อย่างละ 1 ตัว

3. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์   Control  1 ชุด

4. ชุด ควบคุมมอร์เตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วยมอเตอร์ 3 phase

    1.2 องศา 6 Nm.  3 ชุด

5. ชุด ควบคุมมอเตอร์แกน Z  1 ชุด  ประกอบด้วยมอร์เตอร์

     3 phase 1.2 องศา 3 Nm. 1 ชุดรายละเอียดของอุปกรณ์

     เพื่มเติม และ ขั้นตอนการสร้าง

คลิ๊กที่รูปภาพ

 

        

 

  -การสร้างเครื่องและแบบเครื่องตัด พลาสติกหรือไม้ ด้วยเลเซอร์ 60 W 150x150x85 ซม.   Click link ที่รูปภาพ 


         

 

-หลักการเดินสายไฟในตู้ Control ของ เบอร์ ควบคุมแต่ละชนิด

 

 

 - ชุดเครื่องควบคุมระยะห่างหัวตัดพลาสม่ากับชิ้นงานให้คงที่(THC)

    ชุดประกอบด้วย

   1.ชุดควบคุมค่าคงที่ของระยะห่างของหัวตัดพลาสม่า เมื่อโลหะโก่ง 


2.อุปกรณ์ ตัดสัญญาณรบกวน(EMI) ลดทอนแรงเคลื่อนไฟฟ้า(Voltage Devider) และ สวิทช์เครื่องตัดพลาสม่า 

                        

- OHMIC SENSOR หรือ อุปกรณ์ตรวจสอบผิวชิ้นงานที่โก่งก่อนตัด

           


รวม LINK DIY งานระบบ MINICNC,CNC

   

    

  

 

วันนี้เราทำอะไรบ้าง


  - งานสร้างเครื่่องตัดพลาสม่า  - งานสร้างเครื่องตัดด้วยแสง เลเซอร์


  - งานประกอบตู้ Control เครื่อง CNC

 


  - งานสร้างเครื่อง ควบคุมระยะห่างหัวตัดพลาสม่ากับผิวชิ้นงาน

    ตัด(THC)  - งานสร้างเครื่อง ตรวจสอบผิวชิ้นงาน ในการเริ่มต้น

    ตัดพลาสม่า(Ohmic Senser)    - งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานควบคุม     - งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

                                                                                                                    

 

 

                     

 

 

 

                     

 

 

 

                     

 

 

 

                    

 

 

 

                    

 

 

                    

 

 

                    

 

 

                    

 

 

          

 

 

                    

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Online:  4
Visits:  459,083
Today:  852
PageView/Month:  1,508